travel assistant& tour guide

Phí trả tại sự kiện (USD): 30
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Wuhan University
Kinh nghiệm làm việc: Upwork/ Albatross CX
Chuyên ngành: Computer Science/Sports/Blockchain/Business
Tuổi của PDV: 23
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Trung Quốc
Điểm IELTS của PDV: 7.8
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 3
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 1.0
Sở thích: Sports, photography, reading, popular music, movies, culture
Video: https://youtube/nvhLbWf4G5k

Greetings to everyone who plans to visit China!


I fully understand how troublesome it will be to travel in a country that you have never set foot on. Different languages, social etiquette and food culture can be quite difficult for you to become accustomed to. This is why I feel it's my responsibility to introduce a whole new world for you, making this a memorable experience that you will never forget.


Please feel free to reach out, and I will be glad to offer some tips before you depart for China to spare you possible troubles that will ruin your trip.


Best regards.

Thảo luận công khai (1)

Picture 20190329 103155515

KW

4 tháng trước

Hi Joey,


I am trying to contact you for interpretation services in the Shandong area. How can I reach you?


Thank you,

Kevin

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.