Daily interpreting Russian - English - Vietnamese

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
25
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Nga
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Hội thảo dịch cắt đoạn
University of Gloucestershire
Apollo English Vietnam

Hoa Beauty Lashes

Ratnam Stone

Elite Lashes

Beauty, Business, E-Commerce
4.0
21.0

Về bài đăng này

350
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Nga
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Hội thảo dịch nối tiếp
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Interpreting Russian - English - Vietnamese

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.