_Business & Tour guide English Interpreter_

Không mô tả

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
23
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng, Họp thông thường
Business & English Bachelor
Translating & Interpreting English documents

Caravelle Hotel

VP Bank

7.0
1.0
0.0

Về bài đăng này

50
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng, Họp thông thường
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.