_Business & Tour guide English Interpreter_

Không mô tả
Phí sự kiện (USD): 50
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Business & English Bachelor
Kinh nghiệm làm việc: Translating & Interpreting English documents
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Caravelle Hotel VP Bank
Tuổi của PDV: 23
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Điểm IELTS của PDV: 7.0
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 1
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0
Sở thích: English & Chinese

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.