_Business & Tour guide English Interpreter_

Không mô tả
Phí sự kiện (USD): 50
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Họp thông thường
Họp cấp cao
Thẩm vấn bởi cảnh sát
Tòa án
Khám chữa bệnh
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Business & English Bachelor
Kinh nghiệm làm việc: Translating & Interpreting English documents
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Caravelle Hotel VP Bank
Tuổi của PDV: 23
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Điểm IELTS của PDV: 7.0
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 1
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0
Sở thích: English & Chinese

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.