Norwegian/ Swedish translator

Không mô tả
Phí trả tại sự kiện (USD): 100
Ngôn ngữ bài đăng: Khác
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Masters degree
Tuổi của PDV: 27
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Khác
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 15 +
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 6.0

Thảo luận công khai (2)

Aee238dd 2901 41f0 b3a4 a84ac04e8358

Juliannenyvold

12 tháng trước

I can translate written content, proofreading, write pieces, translate in meetings etc.

Norwegian/ Swedish -> to English

English to - > Norwegian/ Swedish

Aee238dd 2901 41f0 b3a4 a84ac04e8358

Juliannenyvold

12 tháng trước

Rate is negotiable and depends on the project


Kind regards!

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.