Interpreter service required

Về bài đăng này

Tiếng Anh
Tiếng Trung
Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao
Phiên dịch từ xa
Calvin Coetzee
Electric Equipment
6
15 Tháng tám năm 2018
15:00
15 Tháng tám năm 2018
17:00

Interpreter service is required for technical meeting between a South African based firm and Shenzen based supplier.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.