Interpreter service required

Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Lãnh đạo của phía bạn: Calvin Coetzee
Ngành nghề của sự kiện: Electric Equipment
Tổng số người tham dự: 6
Ngày bắt đầu sự kiện: Tháng tám 15, 2018
Giờ bắt đầu sự kiện: 15:00
Ngày kết thúc sự kiện: Tháng tám 15, 2018
Thời gian kết thúc sự kiện: 17:00
Phiên dịch viên có thể trao đổi danh thiếp với các bên liên quan hay không?:

Interpreter service is required for technical meeting between a South African based firm and Shenzen based supplier.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.