日越通訳

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
1985
32
Nam
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Đàm phán, M&A, Cảnh sát, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn
Đại học Chiba - Nhật Bản
6 Năm

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại địa phương của Việt Nam, dịch tháp tùng, đàm phán kinh doanh, tiếp xúc cơ quan chính phủ, hướng dẫn viên du lịch Nhật - Việt

地方投資促進セミナー、アテンド通訳、商談会、政府関連機関との通訳、視察ミッション、旅行ガイド、

N1/1kyu
8.0
9.0

Về bài đăng này

180
Tiếng Nhật
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Phụ tá dịch đồng thời
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.