Japanese english viceversa

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
27
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Indonesia
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường
manufacturing
N2/2kyu
0.0
4.0

Về bài đăng này

10
Tiếng Nhật
Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Indonesia
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.