Japanese english viceversa

Không mô tả
Phí sự kiện (USD): 10
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Họp thông thường
Họp cấp cao
Thẩm vấn bởi cảnh sát
Tòa án
Khám chữa bệnh
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Chuyên ngành: manufacturing
Tuổi của PDV: 27
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Khác
Trình độ JLPT của PDV: N2/2kyu
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 0
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 4.0

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.