JA - VI interpretation for General meeting, Exhibition

Không mô tả
Phí sự kiện (USD): 60
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Việt
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Tuổi của PDV: 29
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Trình độ JLPT của PDV: N2/2kyu
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 7
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 1.0
Video: https://youtu.be/3bCrF9EEF8k

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.