EN-VI Interpreter (Business meeting, Conference, Escort)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
29
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Hội thảo dịch cắt đoạn
865
7.0
3.0

Về bài đăng này

100
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Hội thảo dịch nối tiếp
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.