Eng-VNese Interpreter (Training, Workshop, Escort, Seminar)

Phí sự kiện (USD): 100
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Bachelor of Management Accounting from University of the Cordilleras, Philippines
Kinh nghiệm làm việc: -English Tutor; Assisstant Manager; Freelance Interpreter and Translator
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: - Consecutive Interpreting for a theological course in Thailand (1 month) - Consecutive Interpreting for a short course in counseling in Ho Chi Minh city (3 weeks) - Escort Interpreting for the outreach teams from the U.S, Europe, Indonesia, etc.
Tuổi của PDV: 23
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 1
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 6.0

English - Vietnamese Interpreter (Training, Workshop, Escort, Seminar)

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.