From Belgium: Arabic-Dutch-English.

Phí sự kiện (USD): 200
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Modern Languages+ economics+ business management+ legal practices
Kinh nghiệm làm việc: ing bank of europe (branch of Belgium) + legal advise+ export manager to the Middle East
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: In Belgium: Lawyers, Courts, private, corporate
Chuyên ngành: All around
Tuổi của PDV: 38
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Khác
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 10
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 28.0
Sở thích: Horse riding, travelling and swimming

Dear all

By full dat I mean 8 hours.

My third language beside English and Arabic is Dutch.


Best regards

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.