[Hanoi][8 Dec] Looking for English - Japanese interpreter

Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Ngành nghề của sự kiện: Interior and architectural design
Ngày bắt đầu sự kiện: Tháng mười hai 8, 2018
Giờ bắt đầu sự kiện: 17:00
Ngày kết thúc sự kiện: Tháng mười hai 8, 2018
Thời gian kết thúc sự kiện: 20:00

Dear all,


We are looking for an English - Japanese simultaneous interpreter for an event in Hanoi on 8th December. The event will officially start from 5:00PM to 8:00PM. However, interpreter will be at the event from 3:00PM to meet with the organizer.


*Please note that:


If you are interested in this event, please message us: an introduction about yourself, a link to your relevant listing with your interpretation fee.


We give priority to interpreters who have introduction video in 2 languages (JA and EN)


If you are not a member on Freelensia or have not had your listing yet, please sign up an account at https://www.freelensia.com/signup or contact Freelensia at support@freelensia.com for further assistance.


Please do not share your contact information until we have officially reserved you online.


Thank you.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.