Interpreter for general non technical business meetings

Không mô tả

Về người dùng này

Khách Hàng

Về bài đăng này

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Họp thông thường
Phiên dịch tại chỗ
Marta Dalton
TBA
Green Coffee
2-4
6 Tháng mười hai năm 2018
10 Tháng mười hai năm 2018

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.