ENglish <>Lithuanian interpreter

Không mô tả
Phí sự kiện (USD): 140
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Bachelors degree
Kinh nghiệm làm việc: Administration, banking, accountancy, sales
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Freelance interpreter in public and private sector. Interpreting in schools for Parent-teacher meetings as well as hospital appointments throughout Norther Ireland
Chuyên ngành: Education, travel&tourism, business general
Tuổi của PDV: 30
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Khác
Điểm TOEIC của PDV: 915
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 3
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 13.0
Sở thích: Dance, travel

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.