Rock the Interpreter between Chinese and English

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
46
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Trung
Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Tòa án, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn
SISI in Shanghai
tech, medical, business, etc.
8.0
Cấp 6
Cấp cao
20.0
5.0

Về bài đăng này

400
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Trung
Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán M&A, Phiên tòa, Khám chữa bệnh, Hội thảo dịch nối tiếp
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

译跨东西翻越古今 同传交传游刃英汉

Simultaneous and Consecutive interpretation between Chinese and English

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.