Phiên dịch Nhật-Việt MC

Phí trả tại sự kiện (USD): 250
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: 4年
Kinh nghiệm làm việc: 8 年
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: ・工場、社内・社外打ち合わせ。 ・訪問、営業、商談会、セミナー、イベント・面接などの通訳。 ・建設・電気・機械関係・食品などの様々な分野で通訳の経験がある。
Chuyên ngành: 建設・電気・機械関係・食品などの様々な分野で通訳の経験がある。
Tuổi của PDV: 29
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Trình độ JLPT của PDV: N1/1kyu
Điểm TOEIC của PDV: 725
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 7
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 4.0
Sở thích: 読書、旅行

初めてご連絡いたします。トゥイと申します。

現在、ホーチミン市で、フリーランサーとして日越通訳をしています。


日系企業で7年間通訳の経験があって、その中に、4年間日本で通訳の業務をやりました。主な業務は通訳・翻訳・日本人のお客様と接し、緊急対応をすることです。


今まで、工場、会社での通訳、イベントや商談会での通訳の経験もあり、日系企業での仕事環境に慣れ、日本の文化、日本のビジネスマナーを学びました。


今まで積んできた経験や知識が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.