EN-VI Tour Guide in Hanoi (half-day rate)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
23
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hướng dẫn viên du lịch
Graduated from International School, Vietnam National University
5.5
0.0
0.0

Về bài đăng này

15
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hướng dẫn viên du lịch
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.