Source parts and manufacturing for large ice box

Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Lãnh đạo của phía bạn: Laurie Kiely. Please explain Interpretation types:"PG", M&A negotiation", "MC"
Ngành nghề của sự kiện: Manufacturing
Tổng số người tham dự: 2
Ngày bắt đầu sự kiện: Tháng hai 19, 2019
Ngày kết thúc sự kiện: Tháng hai 20, 2019
Thời gian kết thúc sự kiện: Manufacturing
Phiên dịch viên có thể trao đổi danh thiếp với các bên liên quan hay không?:
Nhu cầu đặc biệt (đưa đón, thuê xe, thiết bị, hóa đơn VAT, v.v.): Liaise with manufacturers to make my design items

I want to manufacture large ice boxes with rotational molding. Also manufacture steel brackets ( my design). Also source trolley wheels,

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.