English- French Tour guiding- Full day

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
20
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp
Hướng dẫn viên du lịch
Sept 2018- July 2022 BA Business Management and Chinese at University of Central Lancashire
Startup Specialist at Freelensia
0.0
0.0

Về bài đăng này

30
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Hướng dẫn viên du lịch
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Having studied French at A-levels, I have a basic proficiency in French. I can give basic directions.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.