August 13 Vietnamese-English interpreter needed in HCMC

Về người dùng này

Khách Hàng

Về bài đăng này

Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tháp tùng
Phiên dịch tại chỗ
Notarial office
3
13 Tháng tám năm 2019
8 AM
13 Tháng tám năm 2019
12 AM

Half day work for a consecutive translation Vietnamese to English.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.