Korean to English Translator Wanted in Korea

Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Ngành nghề của sự kiện: Personal
Ngày bắt đầu sự kiện: Tháng mười 20, 2019
Ngày kết thúc sự kiện: Tháng mười 25, 2019
Phiên dịch viên có thể trao đổi danh thiếp với các bên liên quan hay không?: Tôi không biết

Hi,

My name is Gavin- I work in the financial industry here in Canada- would be travelling to Korea from 20th to 25th October, to meet my partner and her family. I need a translated during that time for 3-4 hours a day as a tour guide and translate basic Korean to English and vice versa at an economical rate.

Please provide details so that we can have a conversation before setting up a booking date. Happy to pay a certain negotiated amount as advance as commitment.

I am easy going so, don’t need experts or a person with a lot of experience, basic English skills would be sufficient to meet the purpose.


*Important* - needs to be friendly female, and outgoing personality.


Thanks

Thảo luận công khai (1)

Gaurav

1 tháng trước

Please contact me via posts here...

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.