日本語 ベトナム語

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
29
Nam
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Trực gian hàng, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao, Tòa án, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
Đại Học
Quản lý nhân viên, thông dịch cho hiệp hội dệt may Nhật Bản và thông dịch cho các khách hàng khác

- Thông dịch nội bộ ở công ty

- Thông dịch cho hiệp hội dệt may Nhật Bản

- Thông dịch các sự kiện khác

Ngành may, giáo dục, du lịch, đàm phán kinh doanh
N2/2kyu
8.0
3.0

Về bài đăng này

100
Tiếng Việt
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan nhà máy, Họp thông thường
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.