Japanese-Vietnamese guide tour

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
33
Nữ
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch
University Graduate
2008-now
N1/1kyu
3.0
3.0

Về bài đăng này

120
Tiếng Nhật
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.