Booth attendance

Phí trả tại sự kiện (USD): 40
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Chuyên ngành: Cơ khí đại học Cần Thơ
Tuổi của PDV: 23
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 0
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0
Sở thích: Đọc sách, Du lịch, Thể thao
Video: youtu.be/smZzFj3iw-s

私はCantho大学の学生で、専門は工学部の機械学科です。

今私は1年8か月くらい日本語を勉強しています、


趣味は本を読んだり、旅行をしたり、スポーツをしたりすることです。

私の長所は仕事に熱心で、真面目で。いつでも良い結果をだしたいと考えています。

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.