日越通訳

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
27
Nữ
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
N1/1kyu
3.0
1.0

Về bài đăng này

70
Tiếng Nhật
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Hội thảo dịch cắt đoạn, Phụ tá dịch đồng thời
Dịch tại chỗ, Dịch từ xa

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.