Event MC (Japanese - Vietnamese)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
34
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
Bachelor of Art in Linguistic
15 years of professional interpretation (Japanese - English, Japanese - Vietnamese)

Watchguard APAC conference in Da Nang - Realtime English - Japanese interpretation

Introduction of Smart City concept, model and integration platform in ministries and provinces, realtime English - Japanese

Investment seminar in many provinces of Vietnam, Realtime English - Japanese, English - Vietnamese

And many others.

Education, Healthcare, IT, Trading, Law, Investment, Banking, ...
N1/1kyu
918
15.0
8.0

Về bài đăng này

150
Tiếng Nhật
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
MC
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.