Event MC (Japanese - Vietnamese)

Không mô tả
Phí trả tại sự kiện (USD): 150
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: 4 years of Japanese Study
Kinh nghiệm làm việc: 15 years of professional interpretation (Japanese - English, Japanese - Vietnamese)
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: ・2019/05/13-14: ホンダアジア太平洋品質保証会議(QAR)における日英同時通訳 (Japanese - English simultaneous interpretation for Honda Asia Pacific Quality Assurance Representative Meeting, at Honda Vietnam, Vinh Phuc Province, Vietnam). ・2018/04/09-10: ダナン市におけるWatchGuard Apogee パートナーセミナーにおける日英同時通訳 (English - Japanese simultaneous interpretation for WatchGuard Apogee Partner Seminar in Danang, Vietnam). ・ 2014/08/25: 地球環境戦略研究機関関西研究センター 二国間クレジット制度(JCM)関連ワークショップ 日越・越日・英越同時通訳 Japanese - Vietnamese, English - Vietnamese Simultaneous interpretation for The Institute for Global Environmental Strategies (IGES) in the Joint Crediting Mechanism Workshop in Yokohama, Japan ・2014/08/25 中小企業基盤整備機構が開催した2014年度日越投資誘致セミナーにおける日越・越日同時通訳  Japanese - Vietnamese Simultaneous Interpretation for Japan - Vietnam Investment Seminar held by SME SUPPORT JAPAN in Japan. ・その他のIT、スマートシティ、投資誘致、貿易、医療、ファッションセミナーなどの多数の日英・日越同時通訳  Other Japanese - English, Japanese - Vietnamese simultaneous interpretation on IT, Smart City, Investment, Trading, Healthcare, Fashion, ...
Chuyên ngành: Trading, Energy, Education, Healthcare, Environment, etc.
Tuổi của PDV: 33
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Trình độ JLPT của PDV: N1/1kyu
Điểm TOEIC của PDV: 915
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 15
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 10.0
Video: https://youtu.be/kOaGG9LuR64

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.