日越通訳者(半日)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
23
Nữ
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Tham quan nhà máy
YMCA国際ビジネス専門学校日本語科 香川大学
fresher
N2/2kyu
560
0.0
4.0

Về bài đăng này

70
Tiếng Nhật
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.