Phiên dịch viên Tiếng Nhật

Phí trả tại sự kiện (USD): 150
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: 日本の大学のビジネスマネジメント学科を卒業します。
Kinh nghiệm làm việc: 研修生として3年間日本で働いて、留学生として6年間専門的な知識を学びながらアルバイトとして通訳や日本語の教師などをした経験があります。
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: 3年間日本で働いたとき、上司と後輩の間に入って通訳をしました。 6年間留学中に組合の通訳者の代わりに会社へ通訳をしに行きました。
Chuyên ngành: ビジネスマネジメント
Tuổi của PDV: 35
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Trình độ JLPT của PDV: N2/2kyu
Trình độ HSK của PDV (viết): Cấp 5
Trình độ HSK của phiên dịch viên (nói): Cấp cao
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 9年程
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 9.0
Sở thích: 旅行へ行くことです。

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.