English Vietnamese IT interpreter needed in Binh Duong

Về người dùng này

Khách Hàng
Công ty của tôi
Khác

Về bài đăng này

Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Họp thông thường
Phiên dịch tại chỗ
IT
1 Tháng ba năm 2020
3 Tháng ba năm 2020

  • Must be based at the site office Binh Duong for 2 months
  • Daily Monday to Friday 8am ~ 5pm working hour
  • to assist translation vietnamese language to english during the meeting & discussion
  • to assist coordination in documents and email from vietnamese & english language writing.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.