English - Turkish interpreter in Ukraine (daily rate)

Không mô tả

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
30
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Khác
PG, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn
B.A. in English Language and Literature
Interpreted many conferences, including highly technical ones about Stem cells, and philosophical ones.

A Critique of Art

A Critique of Religion

A Critique of History

Stem Cell Conference

Academic, philosophical, literary
9
3.0
4.0

Về bài đăng này

100
Tiếng Thái
Tiếng Anh, Tiếng Khác
Trực gian hàng, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Hội thảo dịch nối tiếp
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.