Intérprete Inglés-Vietnamita-Español en España (un día)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
24
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Họp thông thường, Đồng thời (1 trong 2 người)
2.0
2.0

Về bài đăng này

100
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tháp tùng, Họp thông thường, Đàm phán, M&A, Viếng thăm xã giao
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.