Remote Conference EN-FR-AR Interpreter in Tunis (One day)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
1962
60
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ả Rập
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
BA in Humanities /MA Recent American History
Have worked on several events and seminrs covering different topics

International organisations/united nations agencies:NGOs /Banks meetings/negotiations

General
23.0
6.0

Về bài đăng này

600
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ả Rập
Hội thảo dịch nối tiếp, Đồng thời (1 trong 2 người)
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Conference interpreter with many years of experience.

Worked for UN agencies ,international companies and NGO s

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.