EN-FR-ES Simultaneous Interpreter in Ireland (One day)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
26
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Họp thông thường, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người)
3.0
2.0

Về bài đăng này

650
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp
Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch hết)
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

The fee in EUR is €600 excl. reservation fee.

English or Spanish into French


I don't apply half-day rates, as the preparation time involved ahead of the event is the same and it is a part of the fee.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.