Interprète Simultané Anglais-Français à HCM Ville (demi-journée)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
32
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Họp thông thường, Đồng thời (1 trong 2 người)

Je collabore depuis plus de 7 ans avec une organisation internationale de charité qui m'a amené à aller en Israël et au Vietnam entre autre.

7.0
27.0

Về bài đăng này

300
Tiếng Pháp
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Đồng thời (1 trong 2 người)
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.