English-Korean-Vietnamese consecutive interpreter (half day)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
31
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người)
Hanoi University with bachelor degree of English intepretion and translation. I also studied Korean language course in Seoul National University of Science and Technology for 1 year in Seoul, Korea
815
7.0
3.0

Về bài đăng này

120
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn
Họp thông thường, Họp cấp cao, Hội thảo dịch nối tiếp
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Hello~ I am Catie. My nationality is Vietnamese. I graduated from Hanoi University with bachelor degree of English intepretion and translation. I also studied Korean language course in Seoul National University of Science and Technology for 1 year in Seoul, Korea. I have ability to translate and interprete English-Korean-Vietnamse. Therefore, besides the full-time job at a foreign stock company, I also work as a freelancer interpreter at workshop or business meeting. Thank you for reading my listing. Good day to all of you.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.