English-Vietnamese General Business Interpreting (Half Day)

Không mô tả

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
25
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Hội thảo dịch cắt đoạn
University of New Orleans, Finance, Banchelor of Science, 3.8 GPA
2 years of professional interpretation

FOODEXPO 2017 / FOODTECH 2017

ITE HCMC 2017

THE INTERNATIONAL EXHIBITION VIETBUILD 2017 - PHASE 2

VIETBUILD HOME -PHASE 3

International Jewelry + Watch Vietnam 2018

THE INTERNATIONAL EXHIBITION VIETBUILD 2018 - PHASE 1

FARM & FOOD EXPO 2018 - AGRITECH 2018

Finance, tourism, economic, trade, real estate
3.0
7.0

Về bài đăng này

60
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Họp thông thường
Phiên dịch từ xa

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.