English - Vietnamese Simultaneous Interpreter in Hanoi (Half Day)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
29
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Hội thảo dịch cắt đoạn
8.0
3.0
0.0

Về bài đăng này

120
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch hết)
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Hello everyone,


My name is Yen and I'm 29 years old. I'm living in Hanoi, Vietnam.


I graduated from University of Languages and International Studies, majoring in English Translation and Interpretation. I have completed an Advanced Simultanoues Interpretation Course at Sao Khue Talent Academy. I have been working as freelance translator/interpreter for 6 years.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.