Japanese-Vietnamese interpreter HCM, HN, Danang area

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
35
Nam
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Hội thảo dịch cắt đoạn, MC
Economy, Japan langugue N1 level
human resouce, business consulting

Jica

Jetro

Dolab

Sermina in university

Business matching

Marketing.....

human resource and business consulting
N1/1kyu
12.0
8.0

Về bài đăng này

130
Tiếng Nhật
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán M&A, Thẩm vấn cảnh sát, Khám chữa bệnh
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Short-term:

8 hour: 130 USD ++

Overtime: 20 USD/h ++

Long-term: negotiation

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.