Linh

Linh
Linh
Hanoi, Vietnam

I am a professional translator and interpreter with diverse backgrounds and expertise.

Phiên Dịch Viên
1992
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Khác
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Cảnh sát, Tòa án, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
MBA
8 years
4.0
8.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá