Minh

Minh
Minh
277 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

안녕 하세요, 제가 베트남 사람 이름 황민 입니다. 올해 자유 통역하고관광가이드 입니다. 베트남 오면 저한테 연락을 주세요 최선을 다하겠습니다. 감사합니다

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá