Hà
182/65 Bạch Đằng , Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

maitriser langue francaise parfaite

travailleur, resiter à la pression du travail

Phiên Dịch Viên
42
Nam
Tiếng Việt, Tiếng Pháp
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Họp thông thường, MC
Université nationale de langue étrangère de Ha Nôi
10 ans de travail comme un guide touristique de langue francaise
0.0
0.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá