Phuong

Phuong
Phuong
79/70 Tran Van Dang Street, District 3, HCM City

I'm a freelance interpreter from Vietnam.

Phiên Dịch Viên
30
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tháp tùng, Họp thông thường
BA

English Tutor for pupils - Grade 9 and Grade 12,

Volunteer for local English Speaking Club

Interpreter for EB 5 Conferences

Personal Interpreter for Mr Misa from the USA

when he came to Vietnam to conduct Market

Research

Some communicative experience while I was

working for foreign companies.

Business, Marketing, Market Research
7.0
1.0
0.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá