Ngọc

Ngọc
Ngọc
Hochiminh

인문 사회 과학대 한국학 졸업했음

중앙대학교 한국어학원 6개월 공부했음

호치민에서 가이드와 한국어 통역

Phiên Dịch Viên
25
Nữ
Tiếng Việt, Tiếng Hàn
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
3.0
6.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá