Son Ca

Son Ca
Son Ca
Ho Chi Minh city

Kor - Vie Interpreter

Phiên Dịch Viên
25
Nữ
Tiếng Việt, Tiếng Hàn
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường
University of Social Sciences and Humanities
Cấp 5
4.0
0.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá