takara

takara
takara
Location 302 No. 7, Aikou 1st Street, Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan 302
Phiên Dịch Viên
48
Nữ
Tiếng Nhật, Tiếng Trung
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Đàm phán, M&A, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người)
日本国南山大学経営学部卒業、博士前期課程中退
20年+
製造業監査、品保会議、ビジネス商談、医療アテンド通訳など
N1/1kyu
20.0
9.0
Doanh Nghiệp
Đài Loan
液晶関係、半導体製造業、健康医療関係、製造業監査

1 Mở bài đăng

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá