Leo

Leo
Leo
Tran Quy Street District 11

Be able to handle 5 languages including:


Vietnamese (Native)


English (Advanced)


Mandarin (Advanced)


Catonese (Native)


Japanese (Intermediate - Advanced)


日本語能力:N2


英語能力:アカデミックレベル(IELTS 6.0)、三年間オーストラリアの留学経験があります。


中国語と広東語:ビジネスレベル

Phiên Dịch Viên
27
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Tiếng Trung
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao
N2/2kyu
6.0
Cấp 6
Cấp cao
3.0
3.0

12 bài đăng đang mở

1 người theo dõi

Chưa có đánh giá